More Website Templates @ TemplateMonster.com - January 02, 2012!
  • Trasnspot nafnih derivata
  • Transport Mazuta i Bitumena
  • Transport ADR robe
  • Transport prehrambene robe

Sva vozila za prevoz naftnih derivata u vlasništvo  DOO „Cvijić Komerc-a“ su aluminijumske cisterne sa 2 do 6 komora, mogućnošću prevoza 2 različite vrste derivata. Svojim vozilima prevozimo motorne benzine, dizel gorivo i mlazno gorivo JET-a 1 u količinama od 16.000 litara i  31.000 litara.

Naša firma je postala sinonim brzog, efikasnog i kvalitetnog transporta robe.

Svako naše vozilo poseduje:
elektronski merač protoka,
kompenzator temperature,
pumpe za istakanje u nadzemne i podzemne rezervoare 
creva za istakanje manjih količina goriva na dužini do 30 metara
štampač koji omogućava  štampanje dokumenata koji daju sve potrebne podatke o izvršenom istovaru

Naši merni instrumenti su baždareni od strane “Zavoda za mere i dragocene metale “ Republike Srbije sa mogućnošću greše do 0,15%. Sva vozila su opremljena u skladu sa domaćim propisima kao i u skladu sa Evropskom konvencijom o međunarodnom transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR). Prevoz naftnih derivata odvija se svakodnevno u domaćem saobraćaju iz RNS (Rafinerija nafte Novi Sad) ili RNP (Rafinerija nafte Pančevo).

Trasnspot nafnih derivata vršimo kako u zemlji tako i u inostranstvu.
 Mađarske (rafinerija Szazhalombatta, Szekesfehervar, Peche), Rumunije (Simian,Leste), Bugarske (luka Varna,Sofia, Ilience, Burgas), Makedonije (OKTA), Grčke (Solun), Crne Gore (luka Bar), Hrvatske (Ploče, Sisak ), Bosne i Hercegovine (Bosanski Brod), Slovenije (luka Kopar) ,ovo su samo neka od utovarnih mesta u kojima su utovarana naša vozila.

Prevoz mazuta i bitumena vršimo savremenim vozilima nove generacije koja su termoizolovana i poseduju sve sertifikate za utovar mazuta i bitumena u svim Evropskim rafinerijama. 
Kapaticet tovara je 26.000 kg.

Trasnspot mazuta i bitumena vršimo kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Mađarske (rafinerija Szazhalombatta, Szekesfehervar, Peche),
Rumunije (Simian,Leste),
Bugarske (luka Varna,Sofia, Ilience, Burgas),
Makedonije (OKTA),
Grčke (Solun),
Crne Gore (luka Bar),
Hrvatske (Ploče, Sisak ),
Bosne i Hercegovine (Bosanski Brod),
Slovenije (luka Kopar).

Ovo su samo neka od utovarnih mesta u kojima su utovarana naša vozila.

Za potrebe hemijske industrije vršimo transport hemikalija i svih vrsta rastvarača za koje posedujemo prohromske termoizolovane cisterne sa tri komore ukupne zapremine 31 m3, nosivosti do 24.000 kg. i opremu za istovar robe pod pritiskom.
Trasnspot hemikalija vršimo kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Mađarske (rafinerija Szazhalombatta, Szekesfehervar, Peche),
Rumunije (Simian,Leste), Bugarske (luka Varna,Sofia, Ilience, Burgas),
Makedonije (OKTA), Grčke (Solun),
Crne Gore (luka Bar),
Hrvatske (Ploče, Sisak ),
Bosne i Hercegovine (Bosanski Brod),
Slovenije (luka Kopar).

Ovo su samo neka od utovarnih mesta u kojima su utovarana naša vozila.